Българският и европейският бизнес категорично отхвърлят гласуването с квалифицирано мнозинство.