Българският екип на AtScale ще разработва иновативни бизнес решения в партньорство с DAS42