Българският бизнес със сдържани, но позитивни нагласи за икономическото развитие през 2024 г.