Българският бизнес е един от учредителите на Алианс на развиващите се икономики в Европа