Българските работодатели очакват умерен климат на наемане на служители през второто тримесечие на 2019 г.