Българските работодатели очакват скромното увеличение на служителите да продължи