Българските предприятия участват в Международната изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване HOST 2013 в Италия