Българските фирми – притеснени от ситуацията в Украйна и региона