Българските авиационни компании Electra Airways и Electra Trans Global планират растеж в новосъздадена бизнес група