Българските IT специалисти предпочитат да четат на хартия