Български производители вече успешно отглеждат целогодишна качествена продукция от специални сортове домати