Български консорциум спечели проект за онлайн обучения, финансиран от Световната банка