Български и английски учени представиха иновативни изследвания за изкуствения интелект на специална работна дискусия