Български екипи от IT специалисти ще развиват проект за оптимизация на машинното обучение