Българската търговско-промишлена палата връчи своите Годишни награди за 30-ти юбилеен път