Българската търговско-промишлена палата (БТПП) съвместно с Индийско-българската бизнес камара организира Кръгла маса на тема „Неизползвани възможности за внос на работна ръка“ на 27 май 2024 г.