Българската компания Pontica Solutions продължава растежа си на национално ниво и отвори първия си офис извън България