Българската компания Екомаат стартира участие в мащабен научноизследователски проект за разработване на безопасни и устойчиви растителни козметични съставки