Българската бизнес делегация бе приета от зам.-министъра на планирането и инвестициите на Виетнам