Българската ЦЕРБ завърши проект за 2 000 000 лв. в Гърция