Българската ЦЕРБ извърши авариен ремонт в най-големия гръцки ВЕЦ