Българската B2B фирма „БГ Сервиз“ започна работа по проект на програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика“