Българска търговско-промишлена палата успешно проведе обществено допитване относно нужните качества и квалификации на кадрите в секторите мехатроника и металургия, проведено в рамките на проект MeMeVET4Industries