Българска стартъп компания, СЕПА Кибер Технологии, достигна предварителна IPO оценка от 300 милиона евро според KPMG