Българска концепция в областта на квантовите изчисления влиза в световните университети