Българска конфедерация по заетостта: Очаква ни свит и несигурен пазар на труда