Българска компания сред трите най-големи производители на физиотерапевтични уреди в света