Българска компания ще участва в изграждането на широколентов достъп до 780 000 обекта във Великобритания