Българска компания представи иновативна технология за минимизиране на докосването на повърхности