Българска компания подобрява прецизността на сателитните навигации