Българска компания е отличена със световната награда Energy Globe Award