Българо-хърватски бизнес-форум организира БТПП по време на визитата на хърватския президент в София