Българо-британската бизнес асоциация (БББА) демонстрира ключовата роля на летищата в икономически растеж