България присъства за пръв път в глобалния доклад на GEM – най-мащабното и авторитетно проучване на предприемачеството