България може да загуби приблизително 20% от жените заети в ИТ сектора заради неравенство в заплащането