България изостава от средния икономически ръст на Централна и Източна Европа, сочи доклад на Euler Hermes