България губи атрактивност за инвеститорите поради увеличените разходи за труд