България е на 5-то място сред Балканите по размер на износа