Българите, работещи в чужбина са загубили около 3,2 милиона евро през 2019 година