Българинът вече е готов да управлява разумно финансите си