Българин за първи път в книгата на най-влиятелните PR експерти в света