Българин е отличен на четвърто място в класация за най-влиятелни иноватори в събитийната индустрия в Централна и Източна Европа