Bain & Company и Endava влизат в стратегическо партньорство