Бъдещият референдум за спиране на добива на полезни изкопаеми в община Трън може да обрече общината на упадък