Бъдещето на България се основава на върховенството на закона, енергийната сигурност, дигитализацията и инвестициите в хора