БУЛСТРАД – „ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ГОДИНАТА ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ 2017