БТПП винаги подкрепя социалното равновесие и една предсказуема бизнес среда