БТПП ще участва в международната конференция за Сирия в Лондон