БТПП ще представи Икономически преглед на ЕВРОПАЛАТИ 2021, Онлайн, на 11 ноември от 10 часа