БТПП ще даде ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за съдбата на 4000 спрени и закъснели ревизионни производства